Trwa nabór do projektu

Trwa nabór do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” w ramach zadań:

Składanie wniosków do wyżej wymienionych zadań odbywa się w sposób ciągły.

Uwaga! W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, tj. epidemią koronawirusa SARS-CoV2 powodującego chorobę COVID-19, ilekroć w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPZP.07.06.00-32-K051/19-00) jest mowa o „rekrutacji uczestników” i „składaniu wniosków wraz z załącznikami” oznaczać to będzie:

Składanie wniosków i załączników przez kandydatów/ kandydatki do zadań: opieka wytchnieniowa, usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe oraz wypożyczalnia sprzętu za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej e-mail (wypełnione wnioski bez podpisów lub skany wypełnionych wniosków z podpisem),
  • przesyłek listowych,
  • telefonicznie.

W sytuacji gdy wnioski wraz z załącznikami zostały przekazane bez podpisów  przez kandydata/kandydatkę do projektu, kandydat/kandydatka nie później niż w ciągu 3 tygodni od przekazania dokumentów zobowiązani są przesłać wypełnione i podpisane dokumenty na adres:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza
Krucza 17 71-747 Szczecin

z adnotacją: RPO.