SZKOLENIE GRUPOWE

Informujemy, że trwa nabór osób chętnych do udziału w szkoleniach grupowych z zakresu sprawowania opieki nad osobami otępiennymi. Informujemy, że na czas szkoleń zapewniamy opiekę nad podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej.

Tematy Szkoleń:

  • „Czym są choroby otępienne, jak zmienia się osoba chora, metody i techniki pracy z osobami chorymi”
  • „Pierwsza pomoc, pielęgnacja, opieka i żywienie osób z chorobami otępiennymi”
  • „Aspekty socjalno-ekonomiczne z elementami zagadnień prawnych w opiece nad osobami z chorobą otępienną”
  • „Komunikacja z osobą chorą w tym komunikacja alternatywna i wspomagana, aktywizacja osoby z chorobą otępienną”
  • „Radzenie sobie ze stresem i opieką nad osobą chorą, metody diagnostyczne i skuteczne radzenie sobie ze stresem”

*planowany termin rozpoczęcia szkoleń grudzień 2021

Serdecznie zapraszamy!