SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Informujemy, że dnia 22.01.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00–13:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. „Czym są choroby otępienne, jak zmienia się osoba chora, metody i techniki pracy z osobami chorymi”. Na czas trwania szkolenia zapewniamy uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy wytchnieniowej „Niezapominajka”.

Serdecznie zapraszamy!