SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Informujemy, że dnia 14.01.2023r. (sobota) w godzinach 09:30-13:30,        w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. „Komunikacja z osobą chorą, w tym komunikacja alternatywna i wspomagana.  Aktywizacja osoby z chorobą otępienną”.

Na czas trwania szkolenia zapewniamy uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej „Niezapominajka”.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą kontaktować się z Centrum Wsparcia – tel.: 798 805 371 lub e-mail: [email protected]

Zgłoszenia osób chcących skorzystać z opieki nad podopiecznym przyjmujemy do 12.01.2023r., tel. 798 805 366.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy! 😊