SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Informujemy, że dnia 03.12.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. „PIERWSZA POMOC, PIELĘGNACJA, OPIEKA I ŻYWIENIE OSÓB Z CHOROBAMI OTĘPIENNYMI”.

Na czas trwania szkolenia zapewniamy uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej „Niezapominajka”. Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej możliwości powinny poinformować o tym najpóźniej do 01.12.2022r.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy! 😊