SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Informujemy, że dnia 15.10.2022r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. „Czym są choroby otępienne, jak zmienia się osoba chora. Metody i techniki pracy z osobami chorymi”.

Na czas trwania szkolenia zapewniamy uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej „Niezapominajka”.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą kontaktować się z Centrum Wsparcia „Niezapominajka” – tel.: 798 805 371 lub e-mail: [email protected]. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!