SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Informujemy, że dnia 13.05.2022 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. „ASPEKTY SOCJALNO-EKONOMICZNE Z ELEMENTAMI ZAGADNIEŃ PRAWNYCH W OPIECE NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ OTĘPIENNĄ”.

Na czas trwania szkolenia zapewniamy uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej „Niezapominajka”.

Serdecznie zapraszamy!