SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Informujemy, że dnia 24.02.2022 r. (czwartek) w godzinach 16:30–20:30, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. „Komunikacja z osobą chorą w tym komunikacja alternatywna i wspomagana, aktywizacja osoby z chorobą otępienną”. Na czas trwania szkolenia zapewniamy uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy wytchnieniowej „Niezapominajka”.
Serdecznie zapraszamy!