SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Zapraszamy 20.05.2023r. (sobota) w godzinach 09:30-13:30 do Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się bezpłatne szkolenie pn. „Komunikacja z osobą chorą w tym komunikacja alternatywna i wspomagana; aktywizacja osoby z chorobą otępienną”.

Szkolenie adresowane jest do Uczestników projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, a także do Mieszkańców Szczecina, którzy opiekują się osobą niesamodzielną chorującą na otępienie i chcieliby przystąpić do projektu.

Na czas trwania szkolenia zapewniamy uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej „Niezapominajka”.

Zgłoszenia przyjmują konsultantki Centrum Wsparcia „Niezapominajka”

tel. 798 805 371

e-mail [email protected]

Serdecznie zapraszamy! 😊