SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Informujemy, że dnia 06.05.2023r. (sobota) w godzinach 09:30-13:30, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się bezpłatne szkolenie pn. „Pierwsza pomoc, pielęgnacja, opieka i żywienie osób z chorobami otępiennymi”.
Szkolenie adresowane jest do Uczestników projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, a także do Mieszkańców Szczecina, którzy opiekują się osobą niesamodzielną chorującą na otępienie i chcieliby przystąpić do projektu.
Zgłoszenia przyjmują konsultantki Centrum Wsparcia „Niezapominajka”
tel. 798 805 371
e-mail [email protected]

Serdecznie zapraszamy! 😊