SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Informujemy, że dnia 04.03.2023r. (sobota) w godzinach 09:30-13:30, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. „Czym są choroby otępienne, jak zmienia się osoba chora, metody i techniki pracy z osobami chorymi”, adresowane do uczestników projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.
Na czas trwania szkolenia zapewniamy uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej „Niezapominajka”.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą kontaktować się z Centrum Wsparcia – tel.: 798 805 371 lub e-mail: [email protected]
Zgłoszenia osób chcących skorzystać z opieki nad podopiecznym przyjmujemy do 02.03.2023 r.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy! 😊