SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Informujemy, że dnia 18.02.2023r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. „Radzenie sobie ze stresem w opiece nad osobą z chorobą otępienną”, adresowane do uczestników projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

Na czas trwania szkolenia zapewniamy uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej „Niezapominajka”.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą kontaktować się z Centrum Wsparcia – tel.: 798 805 371 lub e-mail: [email protected]

Zgłoszenia osób chcących skorzystać z opieki nad podopiecznym przyjmujemy do 16.02.2023 r.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy! 😊