Szkolenia

Centrum wsparcia

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych pomoc w formie szkoleń grupowych.

Szkolenia grupowe dotyczące następujących zagadnień:

  • metody i techniki pracy z osobami niesamodzielnymi z powodu chorób otępiennych (zaburzenia zachowania, zachowania agresywne, zachowania uciążliwe i radzenie sobie z nimi),
  • opieka i pielęgnacja osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych (pierwsza pomoc, jak dbać o higienę, opieka nad osobą leżącą, ubieranie, toaleta, opieka w domu),
  • techniki terapeutyczne w pracy z osobą niesamodzielną z powodu chorób otępiennych,
  • umiejętności komunikacji oraz organizacji czasu wolnego osobom niesamodzielnym z powodu chorób otępienny,
  • aspekty prawno- ekonomiczne (ubezwłasnowolnienie, umieszczanie w domach stałego pobytu, zasiłki i dodatki przysługujące osobie niesamodzielnej i opiekunowi, prawa i obowiązki itd.,
  • radzenie sobie ze stresem w opiece nad osobą z chorobą otępienną.