Szkolenia

Centrum wsparcia

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych pomoc w formie szkoleń grupowych.

Szkolenia grupowe dotyczące następujących zagadnień:

  • metody i techniki pracy z osobami niesamodzielnymi z powodu chorób otępiennych (zaburzenia zachowania, zachowania agresywne, zachowania uciążliwe i radzenie sobie z nimi),
  • opieka i pielęgnacja osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych (pierwsza pomoc, jak dbać o higienę, opieka nad osobą leżącą, ubieranie, toaleta, opieka w domu),
  • techniki terapeutyczne w pracy z osobą niesamodzielną z powodu chorób otępiennych,
  • umiejętności komunikacji oraz organizacji czasu wolnego osobom niesamodzielnym z powodu chorób otępienny,
  • aspekty prawno- ekonomiczne (ubezwłasnowolnienie, umieszczanie w domach stałego pobytu, zasiłki i dodatki przysługujące osobie niesamodzielnej i opiekunowi, prawa i obowiązki itd.,
  • radzenie sobie ze stresem w opiece nad osobą z chorobą otępienną.

PIERWSZY CYKL SZKOLEŃ:

Szkolenie nr 5: „ASPEKTY SOCJALNO-EKONOMICZNE Z ELEMENTAMI ZAGADNIEŃ PRAWNYCH W OPIECE NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ OTĘPIENNĄ”   

13.05.2022 r. (piątek) w godzinach 16:00–20:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. „Aspekty socjalno-ekonomiczne z elementami zagadnień prawnych w opiece nad osobami z chorobą otępienną”. Na czas trwania szkolenia zapewniamy uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej „Niezapominajka”.

 

ARCHIWUM ZREALIZOWANEGO WSPARCIA:

Szkolenie nr 4: „PIERWSZA POMOC, PIELĘGNACJA, OPIEKA I ŻYWIENIE OSÓB Z CHOROBAMI OTĘPIENNYMI”

12.03.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00–13:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Szkolenie nr 3: „KOMUNIKACJA Z OSOBĄ CHORĄ W TYM KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGANA, AKTYWIZACJA OSOBY Z CHOROBĄ OTĘPIENNĄ”

24.02.2022 r. (czwartek) godz. 16:30–20:30, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Szkolenie nr 2:„CZYM SĄ CHOROBY OTĘPIENNE, JAK ZMIENIA SIĘ OSOBA CHORA, METODY I TECHNIKI PRACY Z OSOBAMI CHORYMI”

22.01.2022 r. (sobota) godz. 09:00–13:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Szkolenie nr 1: „RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W OPIECE NAD OSOBĄ Z CHOROBĄ OTĘPIENNĄ”

11.12.2021 r. (sobota) godz. 09:00–13:00 w Centrum Wsparcia w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.