Opieka wytchnieniowa

Centrum wsparcia

Opieka wytchnieniowa jest to wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych z terenu miasta Szczecina w formie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w zastępstwie opiekunów faktycznych.

Świetlica wytchnieniowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Usługi świadczone są w Domu Pomocy Społecznej ,,Dom Kombatanta’’ im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

W celu uzyskania ,,wytchnienia’’ opiekun może powierzyć pod opiekę osobę niesamodzielną na maksymalnie 9 godzin w ciągu dnia. Z opieki takiej będzie można korzystać bezpłatnie przez okres 18 miesięcy. Świetlica wytchnieniowa obejmuje wsparciem maksymalnie 14 osób dziennie, przy założeniu, że jednocześnie w świetlicy wytchnieniowej nie będzie przebywać więcej niż 10 osób.

Świetlica wytchnieniowa zapewnia usługi: opiekuńcze, wspomagające typu tj. zajęcia usprawniające, prozdrowotne, plastyczne, muzyczne, oraz inne formy terapii dostosowane do stanu zdrowia uczestnika oraz zapewnia wyżywienie w trakcie pobytu śniadanie i obiad. Nabór prowadzony jest w Centrum Wsparcia „Niezapominajka” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.