Konsultacje specjalistów

Centrum wsparcia

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego.

 1. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne prowadzone w Centrum Wsparcia „Niezapominajka”:
  • psychologiczne, w szczególności: interwencja kryzysowa, praca nad emocjami, wypalenie związane ze sprawowaniem długoterminowej opieki nad osobą niesamodzielną z powodu chorób otępiennych, wsparcie po stracie osoby bliskiej itd.;
  • prawne, w szczególności: prawa i uprawnienia osób zależnych i ich opiekunów, ubezwłasnowolnienie, orzekania o niepełnosprawności, np. prawa do świadczeń – emerytury, renty, świadczeń opiekuńczych, zasiłków itp.;
  • socjalno-ekonomiczne, w szczególności: przedstawienie możliwości świadczenia usług i wsparcia dostępnych w instytucjach pomocy społecznej, instytucjach ochrony zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne;
  • opiekuńcze, w szczególności: porady dotyczące opieki nad osobą niesamodzielną z powodu choroby otępiennej, pomoc w dostosowaniu domu do potrzeb chorego, trening czynności pielęgnacyjnych, w tym przekazanie umiejętności pomocy w codziennych czynnościach życiowych oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problematycznych.
 2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego (mobilny zespół wsparcia):
  • opiekuńcze, w szczególności: opieka nad osobą niesamodzielną z powodu choroby otępiennej, świadczenie usług i poradnictwa opiekuńczego w zakresie treningu czynności pielęgnacyjnych, w tym pomocy w codziennych czynnościach i przekazywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problematycznych, pomoc w dostosowaniu domu do potrzeb chorego – zabezpieczenia;
  • fizjoterapeutyczne, w szczególności: rehabilitacja osób niepełnosprawnych i otępiennych dostosowana do możliwości chorego i warunków w których przebywa;
  • terapeutyczne, w szczególności: dotyczące objaśnienia technik komunikacji, metod pracy, aktywizacji osoby niesamodzielnej, wyjaśniania nietypowych zachowań osoby niesamodzielnej z powodu choroby otępiennej;
  • socjalno-ekonomiczne w szczególności: przedstawienie możliwości świadczenia usług i wsparcia dostępnych w instytucjach pomocy społecznej, instytucjach ochrony zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne.

Harmonogram poradnictwa ustalany będzie zgodnie z potrzebami opiekunów faktycznych.

Aktualny harmonogram indywidualnego poradnictwa specjalistycznego realizowanego w Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” znajduje się w zakładce Harmonogram.