Grupa wsparcia

Centrum wsparcia

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych pomoc w formie samopomocowych grup wsparcia.

Samopomocowe grupy wsparcia – mające charakter grup otwartych, których celem jest pomaganie opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych zwalczać własną bezradność, zwiększać świadomość uczestników na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów życia, a także uzyskać nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.

Informacje na temat sposobu realizacji wsparcia

W ramach każdego cyklu realizacji samopomocowej grupy wsparcia odbywać się będzie 6 spotkań (jedno spotkanie w miesiącu). W okresie trwania projektu planowane jest zorganizowanie sześciu cykli tej formy wsparcia.

Harmonogram spotkań ustalany będzie zgodnie z potrzebami opiekunów faktycznych.

Uwaga! W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, tj. epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, uległa zmianie planowana forma wsparcia. Obecnie, aż do odwołania, spotkania grupy odbywać się będą poprzez komunikator internetowy Skype.


Drugi cykl spotkań grupy samopomocowej

Informujemy, że została utworzona druga grupa samopomocowa. Spotkania w jej ramach będą się odbywać w okresie od 16.04.2021 r. do 17.09.2021 r. (6 spotkań) w piątki, w godzinach 16:30–19:30.

Harmonogram spotkań grupy samopomocowej nr 2 (16.04.2021 r. do 17.09.2021 r.):

 • Spotkanie nr 1 – 16.04.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 2 – 21.05.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 3 – 18.06.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 4 – 30.07.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 5 – 20.08.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 6 – 17.09.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)

Archiwum zrealizowanego wsparcia

Pierwszy cykl spotkań grupy samopomocowej

Spotkania w ramach grupy samopomocowej nr 1 odbywały się w okresie od 13.11.2020 r. do 26.03.2021 r. (6 spotkań) w piątki, w godzinach 16:30–19:30. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, tj. epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, uległa zmianie planowana forma realizacji wsparcia – spotkania grupy odbywały się odbywały się on-line (poprzez komunikator internetowy Skype).

Harmonogram spotkań grupy samopomocowej nr 1:

 • Spotkanie nr 1 – 13.11.2020 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 2 – 27.11.2020 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 3 – 11.12.2020 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 4 – 12.02.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 5 – 26.02.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 6 – 26.03.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)