Grupa wsparcia

Centrum wsparcia

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych pomoc w formie samopomocowych grup wsparcia.

Grupy samopomocowe mające charakter grup otwartych, których celem jest pomaganie opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych zwalczać własną bezradność, zwiększać świadomość uczestników na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów życia, a także uzyskać nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.

Pierwszy cykl spotkań grupy samopomocowej

Informujemy, że została utworzona pierwsza grupa samopomocowa. Spotkania w jej ramach będą się odbywać w okresie od 13.11.2020 r. do 26.03.2021 r. (6 spotkań) w piątki, w godzinach 16:30–19:30.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, tj. epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, uległa zmianie planowana forma wsparcia. Obecnie, aż do odwołania, spotkania grupy odbywać się będą poprzez komunikator internetowy Skype.

Harmonogram spotkań grupy samopomocowej (od 13.11.2020 r. do 26.03.2021 r.):

Spotkanie nr 1 – 13.11.2020 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
Spotkanie nr 2 – 27.11.2020 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
Spotkanie nr 3 – 11.12.2020 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
Spotkanie nr 4 – 12.02.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
Spotkanie nr 5 – 26.02.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)
Spotkanie nr 6 – 26.03.2021 w godz. 16:30–19:30 (forma zdalna)