Grupa wsparcia

Centrum wsparcia

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych pomoc w formie samopomocowych grup wsparcia.

Samopomocowe grupy wsparcia – mające charakter grup otwartych, których celem jest pomaganie opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych zwalczać własną bezradność, zwiększać świadomość uczestników na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów życia, a także uzyskać nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.

Informacje na temat sposobu realizacji wsparcia

W ramach każdego cyklu realizacji samopomocowej grupy wsparcia odbywać się będzie 6 spotkań (jedno spotkanie w miesiącu). W okresie trwania projektu planowane jest zorganizowanie sześciu cykli tej formy wsparcia.

Harmonogram spotkań ustalany będzie zgodnie z potrzebami opiekunów faktycznych.