Grupa terapeutyczna

Centrum wsparcia

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych pomoc w formie grup terapeutycznych.

Grupy terapeutyczne o charakterze zamkniętym przeznaczone dla opiekunów faktycznych prowadzone przez psychoterapeutę i/lub psychologa dla maksymalnie 10 osób w cyklu 10 spotkań o tematyce wynikającej z potrzeb grupy. Grupa terapeutyczna służy temu, aby uczestnicy mogli przyglądać się powtarzającym się w ich życiu trudnościom, które często w grupie stają się szczególnie widoczne. Celem udziału w grupie jest zmiana tych zachowań, które uniemożliwiają lub utrudniają budowanie dobrych relacji.

Informacje na temat sposobu realizacji wsparcia

W ramach każdego cyklu realizacji grupy terapeutycznej odbywać się będzie 10 spotkań (jedno spotkanie w tygodniu). W okresie trwania projektu planowane jest zorganizowanie 9 cykli tej formy wsparcia.

Harmonogram spotkań ustalany będzie zgodnie z potrzebami opiekunów faktycznych.

Uwaga! W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, tj. epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, uległa zmianie planowana forma wsparcia. Obecnie, aż do odwołania, spotkania grupy odbywać się będą poprzez komunikator internetowy Skype.


Drugi cykl spotkań grupy terapeutycznej

Informujemy, że została utworzona druga grupa terapeutyczna. Spotkania w jej ramach będą się odbywać w okresie od 07.04.2021 r. do 09.06.2021 r. (10 spotkań) w środy, w godzinach 17:00–19:00.

Harmonogram spotkań grupy terapeutycznej nr 2:

 • Spotkanie nr 1 – 07.04.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 2 – 14.04.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 3 – 21.04.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 4 – 28.04.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 5 – 05.05.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 6 – 12.05.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 7 – 19.05.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 8 – 26.05.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 9 – 02.06.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 10 – 09.06.2021 w godz.17:00–19:00 (forma zdalna)

Archiwum zrealizowanego wsparcia

Pierwszy cykl spotkań grupy terapeutycznej

Spotkania w ramach pierwszej grupy terapeutycznej odbywały się w okresie od 07.10.2020 r. do 17.03.2021 r. (10 spotkań) w środy w godzinach 17:00–19:00.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, tj. epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, uległa zmianie planowana forma realizacji wsparcia – od dnia 27.01.2021 r. spotkania odbywały się on-line (poprzez komunikator internetowy Skype).

Harmonogram spotkań grupy terapeutycznej nr 1:

 • Spotkanie nr 1 – 07.10.2020 w godz. 16:30–18:30
 • Spotkanie nr 2 – 14.10.2020 w godz. 16:30–18:30
 • Spotkanie nr 3 – 27.01.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 4 – 03.02.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 5 – 10.02.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 6 – 17.02.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 7 – 24.02.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 8 – 03.03.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 9 – 10.03.2021 w godz. 17:00–19:00 (forma zdalna)
 • Spotkanie nr 10 – 17.03.2021 w godz.17:00–19:00 (forma zdalna)