Grupa terapeutyczna

Centrum wsparcia

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych pomoc w formie grup terapeutycznych.

Grupy terapeutyczne o charakterze zamkniętym przeznaczone dla opiekunów faktycznych prowadzone przez psychoterapeutę i/lub psychologa dla maksymalnie 10 osób w cyklu 10 spotkań o tematyce wynikającej z potrzeb grupy. Grupa terapeutyczna służy temu, aby uczestnicy mogli przyglądać się powtarzającym się w ich życiu trudnościom, które często w grupie stają się szczególnie widoczne. Celem udziału w grupie jest zmiana tych zachowań, które uniemożliwiają lub utrudniają budowanie dobrych relacji.

Informacje na temat sposobu realizacji wsparcia

W ramach każdego cyklu realizacji grupy terapeutycznej odbywać się będzie 10 spotkań (jedno spotkanie w tygodniu). W okresie trwania projektu planowane jest zorganizowanie 9 cykli tej formy wsparcia.

Harmonogram spotkań ustalany będzie zgodnie z potrzebami opiekunów faktycznych.