Netografia

  1. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa zachodniopomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego, http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/analiza_sytuacji_spoleczno__ekonomicznej_wojewodztwa_zachodniopomor grudzień 2018 r (Dostęp 30.05.2020)
  2. Puls Medycyny, https://pulsmedycyny.pl/dzis-swiatowy-dzien-alzheimera-891297 (Dostęp 30.05.2020)
  3. Plak J., Profesjonalna diagnostyka chorób osób starszych, Portal internetowy Seniorzy.pl, https://www.seniorzy.pl/joanna-plak/1798-profesjonalna-diagnostyka-chorob-osob-starszych (Dostęp 30.05.2020)W
  4. Wysokiński M., Fidecki W., Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku, https://pracownik.kul.pl/files/93237/public/wypalenie/wykady_2020/rozdzial_4._wysokinski_fidecki-1.pdf (Dostęp 30.05.2020)
  5. https://www.mp.pl/geriatria/wytyczne/172518,czy-moge-juz-dzis-rozpoznac-otepienie-w-przebiegu-choroby-alzheimera (Dostęp 30.05.2020)
  6. Strona internetowa Specjalistycznego ośrodka pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej, https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/problemy-z-pamiecia-test-przesiewowy-w-kierunku-choroby-alzheimera (Dostęp 30.05.2020)
  7. Dochniak M., Ekiert K., Żywienie w prewencji i leczeniu choroby Alzheimera i choroby Parkinsona, Piel. Zdr. Publ. 2015, 5, 2, 199–208, Wroclaw Medical University, https://docplayer.pl/9025029-Zywienie-w-prewencji-i-leczeniu-choroby-alzheimera-i-choroby-parkinsona.html (Dostęp 30.05.2020)
  8. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, https://zdrowie.pap.pl/senior/dieta (Dostęp 30.05.2020)