Bibliografia

 1. Borowiak E., Kostka T., Analiza sprawności funkcjonalnej osoby w starszym wieku, rola pielęgniarki w zespole geriatrycznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 2. Bromley D.B., Psychologia starzenia się, Warszawa 1969
 3. Hrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.), Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Warszawa 2017
 4. Jarosz M., Żywienie osób w wieku starszym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 5. Karczmarek S., Rozważania o życiu ludzkim, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1997
 6. Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność- specyfika pomocy społecznej, BPS, 1998
 7. Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Warszawa 1995
 8. Kraski J., Promocja zdrowia, Sanmedia, Warszawa 1994
 9. Lorenc A., Założenia i cele terapii zajęciowej [w:] Postępy Rehabilitacji, 1996, Tom X, Zeszyt 1 21
 10. Łacheta B., Zrozumienie starości. Człowiek chory i umierający [w:] Stala J. (red.), Możliwości wsparcia i formy pomocy, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2014
 11. Milanowska K. (red), Techniki pracy w terapii zajęciowej, Warszawa 1982
 12. Parnowski T., Depresja i otępienie – problem kliniczny [w:] Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1965, 5, suplement 1 (3)
 13. Piszczek M., Terapia zajęciowa – terapia przez sztukę [w:] Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, Warszawa 1997
 14. Starowicz-Filip A., Banaszkiewicz K., Zaburzenia odżywiania w chorobie Alzheimera
 15. Szulc W., Sztuka i terapia [w:] „Wspólne Tematy – czasopismo dla pracowników socjalnych, terapeutów, personelu opiekuńczego”, Warszawa 1993
 16. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.), Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013
 17. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979
 18. Zych A., Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Wydawca Śląsk, Katowice 1999