Autorzy

mgr Izabella Stańczyk – długoletni nauczyciel w zawodach medycznych i społecznych w ZCKZiU w Szczecinie, absolwentka wydziału pielęgniarstwa, studiów podyplomowych z zakresu plastyka, gerontopedagogika, terapii zajęciowej, zarządzania w oświacie.

mgr B. Kurowska – kierownik szkolenia praktycznego, długoletni nauczyciel w zawodach medycznych i społecznych w ZCKZiU w Szczecinie, absolwentka pedagogiki specjalnej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w oświacie, psychoedukacji, terapii zajęciowej, specjalizacja pielęgniarska z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego, egzaminator w zawodach medycznych i społecznych, konsultant prac z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny z zakresu opieki nad osobami starszymi, z zaburzeniami psychicznymi, konsultant prac z zakresu organizacji pomocy społecznej.