OGŁASZAMY NABÓR OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH DO GRUPY SAMOPOMOCOWEJ NR 6

Rozpoczynamy nabór opiekunów faktycznych osób samodzielnych z powodu chorób otępiennych do grupy samopomocowej nr 6. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału gdyż jest to już ostatni cykl tego typu wsparcia adresowanego do Uczestników projektu “Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

Zaplanowano sześć spotkań grupy (jeden raz w miesiącu). Pierwsze spotkanie – środa 25.01.2023 godz. 16:30.

Spotkania odbywać się będą w Centrum Wsparcia “Niezapominajka” w DPS “Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 w Szczecinie. Każda sesja trwa 3h (16:30 – 19:30).

Istnieje możliwość uczestniczenia wraz z podopiecznym (opieka w drugiej świetlicy). Ze względów organizacyjnych konieczne jest zgłoszenie takiej potrzeby do Centrum Wsparcia “Niezapominajka” (tel. 798 805 371) najpóźniej dwa dni przed spotkaniem.