NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ NR 4

Informujemy, że trwa nabór opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu otępienia do Grupy terapeutycznej nr 4 prowadzonej przez psychologa. Spotkania w jej ramach będą się odbywać w okresie od 04.01.2022 r. do 08.03.2022 r. (10 spotkań) we wtorki w godzinach 17:00–19:00 w świetlicy wytchnieniowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. Jednocześnie informujemy, że na czas trwania spotkania grupy zapewniamy opiekę nad podopiecznymi w świetlicy Domu.