MARZEC 2023 – NABÓR DO PROJEKTU

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” i bezpłatnego skorzystania z różnorodnych form wsparcia w ramach zadań:

  • Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie – opieka wytchnieniowa (pozostały 34 wolne miejsca do końca projektu).
  • Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie – usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe (pozostało 16 wolnych miejsc do końca projektu).
  • Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie.

Składanie wniosków do projektu odbywa się w sposób ciągły. Aby skorzystać z różnorodnych bezpłatnych form wsparcia, wystarczy wziąć udział w projekcie. Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo w zakładce Do pobrania. Zapraszamy również do kontaktu z konsultantami Centrum Wsparcia „Niezapominajka” (tel. 91 455 87 03 wew.128 lub 798 805 371).

Uwaga! W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju, ilekroć w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPZP.07.06.00-32-K051/19-00) jest mowa o „rekrutacji uczestników” i „składaniu wniosków wraz z załącznikami” oznaczać to będzie:

Składanie wniosków i załączników przez kandydatów/ kandydatki do zadań: opieka wytchnieniowa, usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe oraz wypożyczalnia sprzętu za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej e-mail (wypełnione wnioski bez podpisów lub skany wypełnionych wniosków z podpisem),
  • przesyłek listowych,
  • telefonicznie.

W sytuacji gdy wnioski wraz z załącznikami zostały przekazane bez podpisów  przez kandydata/kandydatkę do projektu, kandydat/kandydatka nie później niż w ciągu 3 tygodni od przekazania dokumentów zobowiązani są przesłać wypełnione i podpisane dokumenty na adres:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza

  1. Krucza 17, 71-747 Szczecin

z adnotacją: RPO.