LIPIEC 2023 – NABÓR DO PROJEKTU

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” i bezpłatnego skorzystania z różnorodnych form wsparcia w ramach zadań:

  • Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie – opieka wytchnieniowa
  • Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie – usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe.

Składanie wniosków do udziału w/w zadaniach projektowych odbywa się w sposób ciągły.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo w zakładce Do pobrania. Zapraszamy również do kontaktu z konsultantami Centrum Wsparcia „Niezapominajka” (tel. 91 455 87 03 wew.128 lub 798 805 366).

Wnioski i załączniki kandydatki / kandydaci mogą składać:

  • osobiście w Centrum Wsparcia „Niezapominajka”,
  • telefonicznie,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (wypełnione wnioski bez podpisów lub skany wypełnionych wniosków z podpisem),
  • za pośrednictwem przesyłek listowych.

W sytuacji gdy wnioski wraz z załącznikami zostały przekazane przez kandydata/kandydatkę do projektu bez podpisów, kandydat/kandydatka nie później niż w ciągu 3 tygodni od przekazania dokumentów zobowiązani są przesłać wypełnione i podpisane dokumenty na adres:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza

  1. Krucza 17, 71-747 Szczecin

z adnotacją: RPO

 

UWAGA! Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie zakończyła działalność w ramach projektu dnia 30.06.2023.

Od 01.07.2023 r. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego funkcjonuje na nowych zasadach. Regulamin Wypożyczalni i Tabela kaucji dostępne są na stronie projektu w zakładce Wypożyczalnia oraz na stronie DPS „Dom Kombatanta”: https://dpskrucza.szczecin.pl/ w zakładce Wypożyczalnia.