Czasowe zawieszenie działalności świetlicy wytchnieniowej i stacjonarnego wsparcia dla opiekunów faktycznych

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, tj. pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, oraz nowymi obostrzeniami i zaleceniami, a także zgodnie z poleceniami wydanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Sanepid, do odwołania zostaje wstrzymane realizowanie opieki wytchnieniowej (świetlica wytchnieniowa) i wsparcia grupowego w formie stacjonarnej.

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór osób chętnych do udziału w samopomocowej grupie wsparcia realizowanej zdalnie. Ponadto Centrum Wsparcia „Niezapominajka” nadal zdalnie realizuje usługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego. Zachęcamy do udziału w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” i skorzystania z indywidualnego poradnictwa specjalistów w formie zdalnej, np. w trakcie rozmowy telefonicznej. Zapewniamy poradnictwo: psychologiczne, prawne, socjalno-ekonomiczne, opiekuńcze, terapeutyczne i fizjoterapeutyczne.

Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego wsparcie dla uczestników projektu świadczy także Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w Szczecinie.